Selamat Datang di Website Fakultas Agama Islam UISU

Ketua Jurusan & Tata Usaha

 

Nama                                                   : Drs.H.Efendy Arief, MA.

Jabatan                                               : Kepala Jurusan Ahwal al-Sakhshiyyah

NIP / NIK                                           :

Jenis Kelamin                                   : Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir           : Bukittinggi, 2 April 1958

Status Perkawinan                            : Kawin

Agama                                                   : Islam

Golongan / Pangkat                         : III.d / Penata Tk I

Jabatan Fungsional Akademik    : Lektor

 

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun lulus

Jenjang

Perguruan Tinggi

Jurusan /

Bidang Studi

1982

Sarjana Muda

UISU Medan

Syari’ah/Peradilan Agama

1988

Sarjana

UISU Medan

Syari’ah/Peradilan Agama

2004

Master Of Arts

IAIN SU

Pengkajian Islam

 

 

Nama                                                   :  Drs. Parianto

Jabatan                                               :  Kepala Jurusan Pendidikan Agama Islam

Jenis Kelamin                                   :  Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir          :  Medan,  4 September 1965

Status Perkawinan                          :  Kawin

Agama                                                 :  Islam

Golongan /Pangkat                        :  III – c / Lektor

Jabatan Fungsional Akademik  :  Dosen

 

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun

Lulus

Jenjang

Perguruan Tinggi

Jurusan/

Bidang studi

1992

S.1

FE-UISU

Manajemen

2010-2012

S.2

UNIMED

Pendidikan

 

 

Nama                                                   :  Zaini Dahlan, S.Ag.

Jabatan                                               :  Kepala Tata Usaha

Jenis Kelamin                                   :  Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir          :  Kel. Rakyat,  23 Juli 1971

Status Perkawinan                          :  Kawin

Agama                                                 :  Islam

Golongan /Pangkat                        :  III – c / Lektor

Jabatan Fungsional Akademik  :  Pegawai Tetap

 

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun

Lulus

Jenjang

Perguruan Tinggi

Jurusan/

Bidang studi

2001

S.1

FAI-UISU

Pendidikan Agama Islam

 

 

Nama                                                   : Drs.H.Efnedy Arief, MA.

Jabatan                                                            : Kepala Jurusan Ahwal al-Sakhshiyyah

NIP / NIK                                           :

Jenis Kelamin                                      : Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir                  : Bukittinggi, 2 April 1958

Status Perkawinan                              : Kawin

Agama                                                 : Islam

Golongan / Pangkat                            : III.d / Penata Tk I

Jabatan Fungsional Akademik            : Lektor

Perguruan Tinggi                                 : Universitas Islam Sumatera Utara Medan

Alamat                                                            : Jl. Karya Bakti No.34 Kel.P.Masyhur Medan

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun lulus

Jenjang

Perguruan Tinggi

Jurusan /

Bidang Studi

1982

Sarjana Muda

UISU Medan

Syari’ah/Peradilan Agama

1988

Sarjana

UISU Medan

Syari’ah/Peradilan Agama

2004

Master Of Arts

IAIN SU

Pengkajian Islam

Nama                                                   :  Drs. Parianto

Jabatan                                                :  Kepala Jurusan Pendidikan Agama Islam

Jenis Kelamin                                      :  Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir                  :  Medan,  4 September 1965

Status Perkawinan                              :  Kawin

Agama                                                 :  Islam

Golongan /Pangkat                             :  III – c / Lektor

Jabatan Fungsional Akademik            :  Dosen

Perguruan Tinggi                                 :  Universitas Islam Sumatera Utara

Alamat                                                            :  Jl. Karya Bakti No. 34 Kel. P. Masyhur Medan

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun

Lulus

Jenjang

Perguruan Tinggi

Jurusan/

Bidang studi

1992

S.1

FE-UISU

Manajemen

2010-2012

S.2

UNIMED

Pendidikan

Nama                                                   :  Zaini Dahlan, S.Ag.

Jabatan                                                :  Kepala Tata Usaha

Jenis Kelamin                                      :  Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir                  :  Kel. Rakyat,  23 Juli 1971

Status Perkawinan                              :  Kawin

Agama                                                 :  Islam

Golongan /Pangkat                             :  III – c / Lektor

Jabatan Fungsional Akademik            :  Pegawai Tetap

Perguruan Tinggi                                 :  Universitas Islam Sumatera Utara

Alamat                                                            :  Jl. Karya Bakti No. 34 Kel. P. Masyhur Medan

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun

Lulus

Jenjang

Perguruan Tinggi

Jurusan/

Bidang studi

2001

S.1

FAI-UISU

Pendidikan Agama Islam