Selamat Datang di Website Fakultas Agama Islam UISU

Profil Pimpinan

 

 

IDENTITAS DIRI

Nama                                                   : Drs.Burhanuddin Sitompul, MA.

Jabatan                                                : Dekan FAI-UISU

NIP / NIK                                           :

Jenis Kelamin                                      : Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir                  : Rampah,15 Pebruari 1954

Status Perkawinan                              : Kawin

Agama                                                 : Islam

Golongan / Pangkat                            : IV-a/ Pembina

Jabatan Fungsional Akademik            : Lektor Kepala

Perguruan Tinggi                                 : Universitas Islam Sumatera Utara Medan

Alamat                                                            : Jl..Karya Bakti No.34 Kel.P,Masyhur Medan

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun lulus

Jenjang

Perguruan Tinggi

Jurusan /

Bidang Studi

1984

Sarjana muda UISU Pendd.Agama Islam

1988

Sarjana lengkap IAIN-SU Pendd.Agama Islam

2005

S2 PPS IAIN-SU Pengkajian Islam

 

 

Nama                                                         : Dra. Tuti Alawiyah. MA

Jabatan                                                      :  Pembantu Dekan I

NIP/NIK                                                   :

Jenis Kelamin                                            : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir                        : Labuhan Batu/ 10 Mei 1967

Status Perkawinan                                    : Kawin

Agama                                                       : Islam

Golongan/ Pangkat                                   : III/c

Jabatan Fungsional Akademi                    : Ketua Jurusan PAI/AHS UISU Medan

Perguruan  Tinggi                                      : Universitas Islam Sumatera Utara Medan

Alamat                                                      : Jl. Karya Bakti No : 34 Pangkalan Mashur

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus

Jenjang

Perguruan Tinggi

Jurusan/ Bidang Studi

1991

S1

UISU  – Medan

2007

S2

IAIN – Medan

Manajemen PDDK Islam

Nama                                                   :  Dra. Nurdiani,  MA

Jabatan                                                :  Pembantu Dekan II

Jenis Kelamin                                      :  Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir                  :  Medan,  28 Mei 1965

Status Perkawinan                              :  Kawin

Agama                                                 :  Islam

Golongan /Pangkat                             :  III – d / Lektor

Jabatan Fungsional Akademik            :  Dosen

Perguruan Tinggi                                 :  Universitas Islam Sumatera Utara

Alamat                                                            :  Jl. Karya Bakti No. 34 Kel. P. Masyhur Medan

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun

Lulus

Jenjang

Perguruan Tinggi

Jurusan/

Bidang studi

1991

S.1

IAIN  SU

Ushuluddin/Aqidah Filsafat

2005

S.2

IAIN  SU

Pengkajian Islam

Nama                                                   :  Habibullah, S.Ag.

Jabatan                                                :  Pembantu Dekan III

Jenis Kelamin                                      :  Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir                  :  Sinonoan Panti,  5 November 1971

Status Perkawinan                              :  Kawin

Agama                                                 :  Islam

Golongan /Pangkat                             :  III – c / Lektor

Jabatan Fungsional Akademik            :  Dosen

Perguruan Tinggi                                 :  Universitas Islam Sumatera Utara

Alamat                                                            :  Jl. Karya Bakti No. 34 Kel. P. Masyhur Medan

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun

Lulus

Jenjang

Perguruan Tinggi

Jurusan/

Bidang studi

1999

S.1

FAI-UISU

Peradilan Agama

2010-2012

S.2

IAIN -SU

Hukum Islam

Nama                                                   : Drs.H.Efnedy Arief, MA.

Jabatan                                                            : Kepala Jurusan Ahwal al-Sakhshiyyah

NIP / NIK                                           :

Jenis Kelamin                                      : Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir                  : Bukittinggi, 2 April 1958

Status Perkawinan                              : Kawin

Agama                                                 : Islam

Golongan / Pangkat                            : III.d / Penata Tk I

Jabatan Fungsional Akademik            : Lektor

Perguruan Tinggi                                 : Universitas Islam Sumatera Utara Medan

Alamat                                                            : Jl. Karya Bakti No.34 Kel.P.Masyhur Medan

 

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun lulus

Jenjang

Perguruan Tinggi

Jurusan /

Bidang Studi

1982

Sarjana Muda UISU Medan Syari’ah/Peradilan Agama

1988

Sarjana UISU Medan Syari’ah/Peradilan Agama

2004

Master Of Arts IAIN SU Pengkajian Islam

 

 

Nama                                                   :  Drs. Parianto

Jabatan                                                :  Kepala Jurusan Pendidikan Agama Islam

Jenis Kelamin                                      :  Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir                  :  Medan,  4 September 1965

Status Perkawinan                              :  Kawin

Agama                                                 :  Islam

Golongan /Pangkat                             :  III – c / Lektor

Jabatan Fungsional Akademik            :  Dosen

Perguruan Tinggi                                 :  Universitas Islam Sumatera Utara

Alamat                                                            :  Jl. Karya Bakti No. 34 Kel. P. Masyhur Medan

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun

Lulus

Jenjang

Perguruan Tinggi

Jurusan/

Bidang studi

1992

S.1

FE-UISU

Manajemen

2010-2012

S.2

UNIMED

Pendidikan

 

 

Nama                                                   :  Zaini Dahlan, S.Ag.

Jabatan                                                :  Kepala Tata Usaha

Jenis Kelamin                                      :  Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir                  :  Kel. Rakyat,  23 Juli 1971

Status Perkawinan                              :  Kawin

Agama                                                 :  Islam

Golongan /Pangkat                             :  III – c / Lektor

Jabatan Fungsional Akademik            :  Pegawai Tetap

Perguruan Tinggi                                 :  Universitas Islam Sumatera Utara

Alamat                                                            :  Jl. Karya Bakti No. 34 Kel. P. Masyhur Medan

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun

Lulus

Jenjang

Perguruan Tinggi

Jurusan/

Bidang studi

2001

S.1

FAI-UISU

Pendidikan Agama Islam