Selamat Datang di Website Fakultas Agama Islam UISU

Dekanat

Dekanat

DEKANAT

     Dekan           
                                
Nama Drs.Burhanuddin Sitompul, MA.
Tempat dan Tanggal Lahir Rampah,15 Pebruari 1954
Golongan / Pangkat IV-a/ Pembina
Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala
Riwayat Pendidikan

Tahun lulus

Jenjang

Perguruan
Tinggi

Jurusan /

Bidang Studi

1984

Sarjana muda UISU Pendd.Agama Islam

1988

Sarjana lengkap IAIN-SU Pendd.Agama Islam

2005

S2 PPS IAIN-SU Pengkajian Islam
Pembantu Dekan I
                                
Nama Dra. Tuti Alawiyah. MA
Tempat dan Tanggal Lahir Labuhan Batu/ 10 Mei 1967
Golongan / Pangkat III-c
Jabatan Fungsional Akademik Ketua Jurusan PAI/AHS UISU Medan
Riwayat Pendidikan

Tahun lulus

Jenjang

Perguruan
Tinggi

Jurusan /

Bidang Studi

         1991 S1 UISU Pendd.Agama Islam

2007

S2 IAIN-SU Manajemen Pendd.Agama Islam
Pembantu Dekan II
                                
Nama Dra. Nurdiani,  MA
Tempat dan Tanggal Lahir Medan,28 Mei 1965
Golongan / Pangkat III-d/ Lektor
Jabatan Fungsional Akademik Dosen
Riwayat Pendidikan

Tahun lulus

Jenjang

Perguruan
Tinggi

Jurusan /

Bidang Studi

1991

S1 IAIN SU Ushuluddin/Aqidah Filsafat
2002 S2 IAIN-SU Pengkajian Islam
Pembantu Dekan III
Nama Habibullah S.Ag.
Tempat dan Tanggal Lahir Sinonoan Panti, 5 November 1971
Golongan / Pangkat III-c/Lektor
Jabatan Fungsional Akademik Dosen
Riwayat Pendidikan

Tahun lulus

Jenjang

Perguruan
Tinggi

Jurusan /

Bidang Studi

1999

S1 FAI UISU
Peradilan Agama

2010-2012

S2 IAIN-SU Hukum Islam